سوم فوریه نبرد استالینگراد
  در این نبرد ارتش آلمان نازی و متحدان آن به‌منظور فتح شهر استالینگراد (ولگاگراد کنونی) در جبهه شرقی و جنوب روسیه به ...
میخوام بیشتر بدونم