رزور هتل در شهرهای جام جهانی

پکیج های بازی های ایران

پکیج مسافرتی 1:

تاریخ شروع تور:

24/03/97 الی 05/04/97

شهر برگذاری مسابقات :

  • سنت پترزبورگ ، ایران - مراکش ، 25/03/97
  • کازان ، ایران - اسپانیا ، 30/03/97
  • سارانسک ، ایران -پرتغال ، 04/04/97

مدت زمان تور : 12 شب و 13 روز

پکیج مسافرتی 2:

تاریخ شروع تور:

24/03/97 الی 31/03/97

شهر برگذاری مسابقات :

  • سنت پترزبورگ ، ایران - مراکش ، 25/03/97
  • کازان ، ایران - اسپانیا ، 30/03/97

مدت زمان تور : 7 شب و 8 روز

پکیج مسافرتی 3:

تاریخ شروع تور:

24/03/97 الی 27/04/97

شهر برگذاری مسابقات :

  • سنت پترزبورگ ، ایران - مراکش ، 25/03/97

مدت زمان تور : 3 شب و 4 روز

پکیج مسافرتی 4:

تاریخ شروع تور:

29/03/97 الی 01/04/97

شهر برگذاری مسابقات :

  • کازان ، ایران - اسپانیا ، 30/03/97

مدت زمان تور : 4 شب و 3 روز

پکیج مسافرتی 5:

تاریخ شروع تور:

29/03/97 الی 05/04/97

شهر برگذاری مسابقات :

  • کازان ، ایران - اسپانیا ، 30/03/97
  • سارانسک ، ایران -پرتغال ، 04/04/97

مدت زمان تور : 8 شب و 7 روز

کد بازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید :

شهر و مدت سفر

تعداد شهر های مورد درخواست را انتخاب کنید:

در خواست پرواز

برای کارهای حقوقی و تجاری و اطلاعات مفید در مورد روسیه از سایت دیگر ما هم دیدن کنید.