کشور روسیه

اقتصاد

11 آذر 1396
نظر 0

اقتصاد : افزایش قیمت نفت ، هجوم سر مایه های خارجی ، تولید بالای داخلی و ثبات سیاسی در روسیه پس از سال 2000 میلادی باعث شکوفایی اقتصادی این کشور شده است . پس از عبور از اقتصاد سوسیالیستس و بحران اقتصاد ی سال 1998 در روسیه ، این کشور از رشد اقتصادی قابل توجهی در حدود 7 درصد در سال بر خوردار بوده است . از نظر تولید نا خالص ملی روسیه در جایگاه هفتم جهان قراردارد و در آمد شهروندان روسیه در هفت سال گذشته به مراتب افزایش یافتهخ و میزتن بیکاری 12 درصد در سال 1999 به 6 درصد در سال 2007 کاهش یافته ، نکته قابل توجه اینکه در سالهای اخیر سهم نفت و گاز و مواد معدنی در درآمد روسیه رو به کاهش بوده است و رشد اقتصادی در بخشهای خد مات و تولید داخلی به مراتب افزایش یافته است . منابع طبیعی : از نظر ذخایر معدنی و طبیعی روسیه غنی ترین کشور جهان است و همواره به عنوان یک “ ابر قدرت انرژی” مطرح بوده است و خواهد بود . بیشترین ذخائر گاز ، دومین ذخائر زغال سنگ و هشتمین ذخائر نفت جهان در روسیه قراردارد . نفت ، گاز طبیعی ، فلزات و چوب بیش از 80 درصد صادرات خارجی روسیه را تشکیل می دهند اگر چه این میزان رو به کاهش است

برای کارهای حقوقی و تجاری و اطلاعات مفید در مورد روسیه از سایت دیگر ما هم دیدن کنید.