فرهنگ

قطار دورهمی

13 بهمن 1396
نظر 0


قطار دورهمی

در روسیه مردم اکثرا با قطار مسافرت می کنند. سیستم راه آهن در روسیه بسیار گسترده است. به ویژه در زمستان های یخبندان هایی که در جاده ها خطرناک یا غیر ممکن است، قطار بسیار مطمئن برای سفر می باشد. قطارهای مختلف در این کشور وجود دارد. اما در میان آنها نمونهی وجود دارد که در ایران نیست و شاید هیچ جای دیگر جهان هم نباشد. به این قطار «پلاتسکارت» می گویند. داخل واگن ها تقریبا کوپه جدا از هم وجود ندارد و واگن چیزی شبیه به یک سالن با دو طبقه طبقه است. واگن تصور کنید با کوپه های چهار تخته که این کوپه ها فاقد در هستند و ورودی هر کوپه یک تخت دو طبقه به صورت موازی با طول واگن قرار دارد. محیطی تقریبا عمومی و دورهمی که به آن پلاتسارت میگویند. جالب اینجاست که وقتی مسافرین سوار میشوند، بدون توجه به این که همه در حال دیدن آنها هستند، لباس راحتی میپوشند، دمپایی پا میشند و به طوری رفتار می کنند که در خانه خودشان هستند.
البته وقتی از غرب روسیه تا شرق آن را با قطار ده روز طول می کشد، خب طبیعی است که باید احساس راحتی کنی و الا سفر سخت خواهد گذشت!

برای کارهای حقوقی و تجاری و اطلاعات مفید در مورد روسیه از سایت دیگر ما هم دیدن کنید.